BALOGH ISTVAN VILMOS

tn (142) Immortality 2014

Halhatatlanság
2014
vegyes technika125 x 50 x 40 cm

instagram-iconWikipediaLogo2